[mrtg] Re: FW: Re: Try to graph concurrent users on website

Koelstra, J. (Jan) JKoelstra at MINSZW.NL
Tue Jan 21 17:07:28 MET 2003


Bram,

One addition:

With the line 'LegendI[chatboy]:' you suppress the display of 
the 'input' graph, and that equals to the first line of the 
script.. Change it to 'LegendI[chatboy]: Users' to graph the 
first line of your script.

Jan
 


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ministry of Social Affairs and Employment is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its receipt. 
This message shall not constitute any obligations.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list