[mrtg] Re: memory on w2k server

Elmar van Mourik e.vanmourik at zhew.nl
Tue Jan 28 12:22:24 MET 2003


Hi Sander,

I'm using NSClient (http://nsclient.ready2run.nl/index.htm) on some win2k
servers to collect data in MRTG.
It's very easy to use any performence monitor counter you like.


Elmar van Mourik
System- & Networkadministrator ZHEW


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sander Foppen [mailto:zjwoelle at hotmail.com]
Verzonden: dinsdag 28 januari 2003 10:57
Aan: mrtg at list.ee.ethz.ch
Onderwerp: [mrtg] memory on w2k serverI want to monitor the used and free memory on my w2k servers.

At this moment I'm using Win NT OID's 
"1.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.1.7.1.0"

But I don't get a value back for this OID. Does anyone know how to get
the memory?

Gr,
 Sander Foppen

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgi


Door de electronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten
ontleend worden aan de informatie. Als u deze e-mail onterecht heeft
ontvangen, waarschuwt u dan de afzender via postmaster at zhew.nl en verwijder
de gegevens van de computer. 

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Dordrecht 
tel: +31 (0)78 6397100 
fax: +31 (0)78 6311871 
web: http://www.zhew.nl

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list