[mrtg] Re: Citrix Monitoring

Elmar van Mourik e.vanmourik at zhew.nl
Mon May 19 08:18:11 MEST 2003


You can use the NSclient (http://nsclient.ready2run.nl/index.htm) to poll
any windows server.
In my situation MRTG is running on linux and I'm monitoring the number of
(in)active sessions on multiple Citrix servers.
You can download my Config files and scripts from
http://members.chello.nl/ervanmourik/mrtg/citrix/

Elmar van Mourik
System- & Networkadministrator ZHEW

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Poulin, Darnell [mailto:darnell.poulin at cma.ca]
Verzonden: vrijdag 16 mei 2003 16:41
Aan: MRTG List (E-mail)
Onderwerp: [mrtg] Citrix Monitoring


Does anyone have any sample configs for monitoring info on a Citrix server,
like number of users, etc? I am running MRTG on Win2k. Thanks.

DP. 

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgi


Door de electronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten
ontleend worden aan de informatie. Als u deze e-mail onterecht heeft
ontvangen, waarschuwt u dan de afzender via postmaster at zhew.nl en verwijder
de gegevens van de computer. 

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Dordrecht 
tel: +31 (0)78 6397100 
fax: +31 (0)78 6311871 
web: http://www.zhew.nl

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list