[rrd-developers] a portable rrd format

Henrik Stoerner henrik at hswn.dk
Wed Jun 20 22:50:20 CEST 2007


On Wed, Jun 20, 2007 at 10:44:49PM +0200, Bernhard Fischer wrote:
> ARM figures should be collected, too, i guess.

henrik at rebel:~$ uname -a
Linux rebel 2.6.18-4-footbridge #1 Sat Apr 21 14:54:00 UTC 2007 armv4l GNU/Linux
henrik at rebel:~$ arch
armv4l
henrik at rebel:~$ ./tobi
  0.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 00 00
  1.000000e+00 -> 00 00 f0 3f 00 00 00 00
  -1.000000e+00 -> 00 00 f0 bf 00 00 00 00
       nan -> ff ff ff ff ff ff ff ff
       inf -> 00 00 f0 7f 00 00 00 00
      -inf -> 00 00 f0 ff 00 00 00 00
  2.000000e+00 -> 00 00 00 40 00 00 00 00
  4.000000e+00 -> 00 00 10 40 00 00 00 00
  8.000000e+00 -> 00 00 20 40 00 00 00 00
  1.600000e+01 -> 00 00 30 40 00 00 00 00
  8.642135e+130 -> 43 2b 1f 5b 2f 25 c0 c7


Regards,
HenrikMore information about the rrd-developers mailing list