[rrd-users] more RRA types

John Goor nlgoor01 at EY.NL
Fri Oct 4 09:13:36 MEST 2002


I see that there's a document about Aberrant Behaviour Detection.
This sounds interesting and useful, thought I cannot find anything in the
documentation or the tutorial or RRD.
Is this functionality implemented? (the document is dated August 23 2000)
Can someone point me to even more information about this subject?

Thanx,
John


===================================================================
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan
derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Ernst &
Young, niet toegestaan. Ernst & Young staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch
voor tijdige ontvangst daarvan. Ernst & Young kan niet garanderen dat een
verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten
worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u
vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender
en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Ernst & Young hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene
voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De
algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
=====================================================================
The information contained in this communication is confidential and is
intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication
without the authority of Ernst & Young. Ernst & Young is neither liable for
the proper and complete transmission of the information contained in this
communication nor for any delay in its receipt. Ernst & Young does not
guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor
that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

If you are not the intended recipient of this communication please return
the communication to the sender and delete and destroy all copies.

In carrying out its engagements, Ernst & Young applies general terms and
conditions, which contain a clause that limits its liability. A copy of
these terms and conditions is available on request free of charge.
===================================================================

--
Unsubscribe mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Help        mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=help
Archive     http://www.ee.ethz.ch/~slist/rrd-users
WebAdmin    http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the rrd-users mailing list