[rrd-users] Re: Shiva Lanrover/E OID

Elmar van Mourik e.vanmourik at zhew.nl
Wed Feb 26 11:28:22 MET 2003


Target[LRAS]:
.1.3.6.1.4.1.166.1.20.14.0&.1.3.6.1.4.1.166.1.20.16.0:<secret>@<ipaddress>
for number of lines / isdn lines in use on the LRAS.

Check it for the Lanrover/E

Elmar van Mourik
System- & Networkmanagement ZHEW

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hickey, Brian [mailto:BHickey at Matheson-Trigas.com]
Verzonden: dinsdag 25 februari 2003 20:54
Aan: rrd-users at list.ee.ethz.ch
Onderwerp: [rrd-users] Shiva Lanrover/E OIDBelieve it or not, I still use a shiva lanrover. Does anyone know the
OID's? 

I'm trying to log concurrent users. Basically how many modems are in use.

Thanks,
Brian

--
Unsubscribe mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Help    mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=help
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/rrd-users
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgi


Door de electronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten
ontleend worden aan de informatie. Als u deze e-mail onterecht heeft
ontvangen, waarschuwt u dan de afzender via postmaster at zhew.nl en verwijder
de gegevens van de computer. 

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, Dordrecht 
tel: +31 (0)78 6397100 
fax: +31 (0)78 6311871 
web: http://www.zhew.nl

--
Unsubscribe mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Help    mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=help
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/rrd-users
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the rrd-users mailing list