[rrd-users] mmap io ds not work vmware 3.5 centos 5.3

attilio attilio.drei at gmail.com
Tue May 12 00:26:54 CEST 2009


William.
To try groundwork i have first installed groundwork 5.3 vm.
All was woking ok ( performance reports groundwork integrated).
i have integrated cacti 0.87d to groundwork.
then i have upgraded centos to last version 5.3 .
then with my surprise, rrdtool was no more able to update average 
historical data.
rrdtool dump datafile.rrd | sed -n '/<\/data/{g;1!p;};h' | head -1
give me always NaN after updating data file

i tried to recompile rrdtool from sources without success.
i have tried a minimal example http://ds9a.nl/rrd-mini-howto/cvs/rrd-mini-howto/output/rrd-mini-howto-1.html 
  , with standard 300 seconds instead of 900.
last values are always ok , but not for average rrd data.

i had success compiling 1.2.30 without mmap.
i have a dell esx 2950 connected to a cx storage via qlogic fibre 
channel.

rpm -qa
mktemp-1.5-23.2.2
libart_lgpl-2.3.17-4
beecrypt-4.1.2-10.1.1
libsysfs-2.0.0-6
mingetty-1.07-5.2.2
libdaemon-0.10-5.el5
libtermcap-2.0.8-46.1
gawk-3.1.5-14.el5
libXext-1.0.1-2.1
libXfixes-4.0.1-2.1
libXxf86misc-1.0.1-3.1
libXfontcache-1.0.2-3.1
aspell-0.60.3-7.1
tcl-8.4.13-3.fc6
xorg-x11-xkb-utils-1.0.2-2.1
udftools-1.0.0b3-0.1.el5
libcroco-0.6.1-2.1
bitstream-vera-fonts-1.10-7
acl-2.2.39-3.el5
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2
liboil-0.3.8-2.1
rhpl-0.194.1-1
gtk2-engines-2.8.0-3.el5
qt-3.3.6-23.el5
pygtk2-2.10.1-12.el5
chkfontpath-1.10.1-1.1
redhat-lsb-3.1-12.3.EL.el5.centos
cadaver-0.22.3-4.el5
fetchmail-6.3.6-1.1.el5
conman-0.1.9.2-8.el5
xorg-x11-utils-7.1-2.fc6
dejavu-lgc-fonts-2.10-1
lftp-3.5.1-2.fc6
logwatch-7.3-6.el5
apmd-3.2.2-5
gnome-mount-0.5-3.el5
libtool-ltdl-1.5.22-6.1
xml-commons-apis-1.3.02-0.b2.7jpp.10
libgnomeprint22-2.12.1-10.el5
nautilus-cd-burner-2.16.0-7.el5
gnome-netstatus-2.12.0-5.el5
gtkhtml2-2.11.0-3
gimp-data-extras-2.0.1-1.1.1
xorg-x11-fonts-75dpi-7.1-2.1.el5
gnome-system-monitor-2.16.0-3.el5
system-config-date-1.8.12-3.el5.centos.2
gnome-python2-libegg-2.14.2-6.el5
sound-juicer-2.16.0-3.el5
xorg-x11-drv-keyboard-1.1.0-3
xorg-x11-drv-ark-0.6.0-2.1
xorg-x11-drv-ast-0.81.0-3
xorg-x11-drv-fpit-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-savage-2.1.1-5.fc6
xorg-x11-drv-sis-0.9.1-7.1.el5
xorg-x11-drv-i740-1.1.0-2.1
xorg-x11-drv-summa-1.1.0-1.1
isdn4k-utils-3.2-51.el5
VMwareTools-7302-143128
libxml2-2.6.26-2.1.2.7
gnutls-1.4.1-3.el5_2.1
libsoup-2.2.98-2.el5_3.1
redhat-artwork-5.1.0-28.el5.centos
bluez-libs-3.7-1.1
centos-release-notes-5.3-3
numactl-0.9.8-7.el5
crash-4.0-7.2.3.el5.centos
ypbind-1.19-11.el5
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2
device-mapper-1.02.28-2.el5
openldap-2.3.43-3.el5
net-snmp-libs-5.3.2.2-5.el5
e2fsprogs-1.39-20.el5
bind-libs-9.3.4-10.P1.el5
authconfig-gtk-5.3.21-5.el5
initscripts-8.45.25-1.el5.centos
vim-minimal-7.0.109-4.el5_2.4z
fipscheck-1.0.3-1.el5
kernel-2.6.18-128.1.6.el5
httpd-2.2.3-22.el5.centos
tomcat5-jsp-2.0-api-5.5.23-0jpp.7.el5_2.1
hplip-1.6.7-4.1.el5.4
wdaemon-0.14-2
ksh-20080202-2.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
kudzu-1.2.57.1.21-1.el5.centos
wpa_supplicant-0.5.10-8.el5
desktop-printing-0.19-20.2.el5
selinux-policy-targeted-2.4.6-203.el5
NetworkManager-glib-0.7.0-4.el5_3
libganglia-3_1_0-3.1.1-1
net-snmp-utils-5.3.2.2-5.el5
libxml2-devel-2.6.26-2.1.2.7
libselinux-devel-1.33.4-5.1.el5
elfutils-devel-static-0.137-3.el5
libXau-devel-1.0.1-3.1
libXft-devel-2.1.10-1.1
ghostscript-8.15.2-9.4.el5_3.7
udev-095-14.20.el5_3
subversion-1.4.2-4.el5
chkconfig-1.3.30.1-2
libjpeg-6b-37
libcap-1.10-26
slang-2.0.6-4.el5
pcre-6.6-2.el5_1.7
flac-1.1.2-28.el5_0.1
libevent-1.1a-3.2.1
gnome-mime-data-2.4.2-3.1
libbonobo-2.16.0-1.fc6
libXmu-1.0.2-5
libxkbfile-1.0.3-3.1
libXaw-1.0.2-8.1
libXTrap-1.0.0-3.1
cdparanoia-alpha9.8-27.2
libXScrnSaver-1.1.0-3.1
ttmkfdir-3.0.9-23.el5
sysfsutils-2.0.0-6
libtheora-1.0alpha7-1
setserial-2.17-19.2.2
dos2unix-3.1-27.1
eject-2.1.5-4.2.el5
iso-codes-0.53-1
rootfiles-8.1-1.1.1
libXft-2.1.10-1.1
GConf2-2.14.0-9.el5
pciutils-2.2.3-5
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
bluez-gnome-0.5-5.fc6
man-1.6d-1.1
sip-4.4.5-3
postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1
xml-common-0.6.3-18
pinfo-0.6.9-1.fc6
setools-3.0-3.el5
system-config-language-1.1.18-2.el5
microcode_ctl-1.17-1.47.el5
libwmf-0.2.8.4-10.1
xsri-2.1.0-10.fc6
pyorbit-2.14.1-1.1
gnome-vfs2-2.16.2-4.el5
nautilus-extensions-2.16.2-7.el5
liberation-fonts-1.0-1.el5
xerces-j2-2.7.1-7jpp.2
gtksourceview-1.8.0-1.fc6
bsf-2.3.0-11jpp.1
gtkhtml3-3.16.3-1.el5
gnome-utils-2.16.0-5.el5
eog-2.16.0.1-6.el5
nautilus-open-terminal-0.6-6.el5
xorg-x11-fonts-truetype-7.1-2.1.el5
im-chooser-0.3.3-6.el5
totem-2.16.7-4.el5
gedit-2.16.0-9.el5
xorg-x11-drv-void-1.1.0-3.1
xorg-x11-drv-penmount-1.1.0-2.1
xorg-x11-drv-voodoo-1.1.0-3.1
xorg-x11-drv-magellan-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-tek4957-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-ur98-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-via-0.2.1-9
synaptics-0.14.4-8.fc6
minicom-2.1-3
glibc-common-2.5-34
nspr-4.7.3-2.el5
redhat-logos-4.9.99-11.el5.centos
metacity-2.16.0-12.el5
gstreamer-0.10.20-3.el5
setup-2.5.58-4.el5
nash-5.1.19.6-44
cdrecord-2.01-10.7.el5
rdate-1.4-8.el5
words-3.0-9.1
krb5-libs-1.6.1-31.el5_3.3
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.42.el5
mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.7
dmraid-1.0.0.rc13-33.el5
nscd-2.5-34
libsane-hpaio-1.6.7-4.1.el5.4
parted-1.8.1-23.el5
openssh-askpass-4.3p2-29.el5
vixie-cron-4.1-76.el5
gimp-print-utils-4.2.7-22.2.el5
krb5-workstation-1.6.1-31.el5_3.3
ntp-4.2.2p1-9.el5.centos.1
vim-enhanced-7.0.109-4.el5_2.4z
rpm-libs-4.4.2.3-9.el5
avahi-glib-0.6.16-1.el5_2.1
linuxwacom-0.7.8.3-5.el5
yelp-2.16.0-22.el5
yum-fastestmirror-1.1.16-13.el5.centos
php-cli-5.1.6-23.2.el5_3
autoconf-2.59-12
nss-devel-3.12.2.0-4.el5.centos
mysql-5.0.45-7.el5
perl-rrdtool-1.3.7-1.el5.pp
libX11-devel-1.0.3-9.el5
kernel-2.6.18-128.1.10.el5
libvolume_id-095-14.20.el5_3
tzdata-2009f-1.el5
zlib-1.2.3-3
libattr-2.4.32-1.1
libXau-1.0.1-3.1
keyutils-libs-1.2-1.el5
pkgconfig-0.21-2.el5
perl-String-CRC32-1.4-2.fc6
mailx-8.1.1-44.2.2
libnl-1.0-0.10.pre5.5
dmidecode-2.7-1.28.2.el5
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
info-4.8-14.el5
sed-4.1.5-5.fc6
sqlite-3.3.6-2
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
libXt-1.0.2-3.1.fc6
libXinerama-1.0.1-2.1
libXxf86vm-1.0.1-3.1
desktop-file-utils-0.10-7
libXpm-3.5.5-3
cpio-2.6-20
xorg-x11-xauth-1.0.1-2.1
libXres-1.0.1-3.1
iptables-ipv6-1.3.5-4.el5
libXfont-1.2.2-1.0.3.el5_1
shared-mime-info-0.19-5.el5
groff-1.18.1.1-11.1
m4-1.4.5-3.el5.1
psutils-1.17-26.1
aspell-en-6.0-2.1
xorg-x11-twm-1.0.1-3.1
grub-0.97-13.2
pilot-link-0.11.8-16
telnet-0.17-39.el5
nc-1.84-10.fc6
dvd+rw-tools-7.0-0.el5.3
attr-2.4.32-1.1
cdrdao-1.2.1-2
hdparm-6.6-2
libaio-0.3.106-3.2
pam_smb-1.1.7-7.2.1
unix2dos-2.2-26.2.2
setarch-2.0-1.1
libieee1284-0.2.9-4.el5
comps-extras-11.1-1.1.el5.centos
gnu-efi-3.0c-1.1
libglade2-2.6.0-2
esound-0.2.36-3
sgml-common-0.6.3-18
SDL-1.2.10-8.el5
libwnck-2.16.0-4.fc6
libsemanage-1.9.1-3.el5
libgssapi-0.10-2
tar-1.15.1-23.0.1.el5
pwlib-1.10.1-7.0.1.el5
openjade-1.3.2-27
ntsysv-1.3.30.1-2
bitmap-fonts-0.3-5.1.1
gnome-menus-2.16.0-2.fc6
python-elementtree-1.2.6-5
gamin-python-0.1.7-8.el5
cracklib-2.8.9-3.3
libuser-0.54.7-2.el5.5
PyQt-3.16-4
apr-util-1.2.7-7.el5
syslinux-3.11-4
docbook-dtds-1.0-30.1
portmap-4.0-65.2.2.1
kernel-2.6.18-92.el5
system-config-services-0.9.4-1.el5
gphoto2-2.2.0-3.el5
amtu-1.0.6-1.el5
rp-pppoe-3.5-32.1
system-config-securitylevel-1.6.29.1-2.1.el5
pam_pkcs11-0.5.3-23
gnome-mag-0.13.1-1.fc6
gnome-themes-2.16.0-1.fc6
gimp-libs-2.2.13-2.0.7.el5
irda-utils-0.9.17-2.fc6
slrn-0.9.8.1pl1-1.2.2
readahead-1.3-7.el5
a2ps-4.13b-57.2.el5
lsof-4.78-3
ifd-egate-0.05-15
libgnomeui-2.16.0-5.el5
gnome-panel-2.16.1-7.el5
sane-backends-libs-1.0.18-5.el5
hsqldb-1.8.0.9-1jpp.2
antlr-2.7.6-4jpp.2
urw-fonts-2.3-6.1.1
librsvg2-2.16.1-1.el5
gthumb-2.7.8-8.el5
libgail-gnome-1.1.3-1.2.1
xml-commons-resolver-1.1-1jpp.12
gimp-help-2-0.1.0.10.1.1
evince-0.6.0-8.el5
ekiga-2.0.2-7.0.2
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.1-2.1.el5
xorg-x11-fonts-Type1-7.1-2.1.el5
vino-2.13.5-6.el5
control-center-2.16.0-16.el5
gnome-python2-canvas-2.16.0-1.fc6
gnome-volume-manager-2.15.0-5.el5
gnome-python2-gtksourceview-2.16.0-2.el5
gnome-applets-2.16.0.1-19.el5
pirut-1.3.28-13.el5.centos
gnome-python2-bonobo-2.16.0-1.fc6
xorg-x11-drv-neomagic-1.1.1-2.1
xorg-x11-drv-digitaledge-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-vmware-10.13.0-2.1
xorg-x11-drv-nsc-2.8.1-2.1
xorg-x11-drv-trident-1.2.1-3.fc6
xorg-x11-drv-vmmouse-12.4.0-2.1
xorg-x11-drv-calcomp-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-spaceorb-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-elo2300-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-apm-1.1.1-2.1
xorg-x11-drv-dummy-0.2.0-2.1
xorg-x11-drv-v4l-0.1.1-4
xorg-x11-drivers-7.1-4.1.el5
wvdial-1.54.0-5.2.2.1
kernel-2.6.18-92.1.22.el5
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
perl-5.8.8-18.el5_3.1
elfutils-libelf-0.137-3.el5
libxslt-1.1.17-2.el5_2.2
redhat-menus-6.7.8-3.el5
lm_sensors-2.10.7-4.el5
php-common-5.1.6-23.2.el5_3
automake-1.9.6-2.1
sqlite-devel-3.3.6-2
nspr-devel-4.7.3-2.el5
elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5
perl-DBI-1.52-2.el5
rrdtool-1.3.7-1.el5.pp
fontconfig-devel-2.4.1-7.el5
libXdmcp-devel-1.0.1-2.1
mesa-libGL-devel-6.5.1-7.7.el5
cups-libs-1.3.7-8.el5_3.4
file-4.17-15.el5_3.1
kernel-devel-2.6.18-128.1.10.el5
audit-1.7.7-6.el5_3.3
device-mapper-multipath-0.4.7-23.el5_3.4
cacti-0.8.7d-1.el5.rf
libgomp-4.3.2-7.el5
netpbm-10.35-6.1.el5_3.1
iputils-20020927-45.el5
filesystem-2.4.0-2.el5.centos
vim-common-7.0.109-4.el5_2.4z
gcc-4.1.2-44.el5
gnome-terminal-2.16.0-5.3.el5
ed-0.2-39.el5_2
cdda2wav-2.01-10.7.el5
libhugetlbfs-1.3-3.el5
dosfstools-2.11-7.el5
libselinux-1.33.4-5.1.el5
findutils-4.2.27-5.el5
openssl-0.9.8e-7.el5
evolution-data-server-1.12.3-10.el5_3.3
libgcj-4.1.2-44.el5
hpijs-1.6.7-4.1.el5.4
authconfig-5.3.21-5.el5
libpcap-0.9.4-14.el5
libutempter-1.1.4-4.el5
tomcat5-servlet-2.4-api-5.5.23-0jpp.7.el5_2.1
samba-common-3.0.33-3.7.el5
libselinux-python-1.33.4-5.1.el5
openssh-4.3p2-29.el5
device-mapper-event-1.02.28-2.el5
mkinitrd-5.1.19.6-44
system-config-printer-libs-0.7.32.10-1.el5
neon-0.25.5-10.el5
libselinux-utils-1.33.4-5.1.el5
sudo-1.6.9p17-3.el5_3.1
dhcpv6-client-1.0.10-16.el5
quota-3.13-1.2.5.el5
rhgb-0.16.4-8.el5.centos.3
bind-utils-9.3.4-10.P1.el5
gimp-print-plugin-4.2.7-22.2.el5
nautilus-sendto-0.7-6.el5.centos
prelink-0.4.0-2.el5
gnome-games-2.16.0-2.el5
pkinit-nss-0.7.6-1.el5
dbus-libs-1.1.2-12.el5
rpm-python-4.4.2.3-9.el5
system-config-network-tui-1.3.99.12-1.el5
rhpxl-0.41.1-7.el5
xorg-x11-drv-i810-1.6.5-9.21.el5
gstreamer-plugins-good-0.10.9-1.el5_3.1
rhythmbox-0.11.6-4.el5
xorg-x11-drv-ati-6.6.3-3.22.el5
esc-1.0.0-39.el5
hal-gnome-0.5.8.1-38.el5
NetworkManager-0.7.0-4.el5_3
yum-3.2.19-18.el5.centos
basesystem-8.0-5.1.1.el5.centos
libSM-1.0.1-3.1
libusb-0.1.12-5.1
db4-4.3.29-9.fc6
libogg-1.1.3-3.el5
libfontenc-1.0.2-2.2.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
libmng-1.0.9-5.1
libIDL-0.8.7-1.fc6
libavc1394-0.5.3-1.fc6
libao-0.8.6-7
libexif-0.6.13-4.0.2.el5_1.1
libXdmcp-1.0.1-2.1
pcsc-lite-libs-1.4.4-0.1.el5
rmt-0.4b41-2.fc6
grep-2.5.1-54.2.el5
libsepol-1.15.2-1.el5
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
iptables-1.3.5-4.el5
libXrender-0.9.1-3.1
libXi-1.0.1-3.1
libXcursor-1.1.7-1.1
audiofile-0.2.6-5
libXtst-1.0.1-3.1
gzip-1.3.5-10.el5.centos
libXdamage-1.0.3-2.1
libXevie-1.0.1-3.1
libXxf86dga-1.0.1-3.1
bc-1.06-21
time-1.7-27.2.2
xorg-x11-server-utils-7.1-4.fc6
crontabs-1.10-8
procmail-3.22-17.1.el5.centos
gnome-speech-0.4.5-1.fc6
libxklavier-3.0-3.el5
iptstate-1.4-1.1.2.2
mtr-0.71-3.1
mgetty-1.1.33-9.fc6
dump-0.4b41-2.fc6
libiec61883-1.0.0-11.fc6
rsync-2.6.8-3.1
libmusicbrainz-2.1.1-4.1
vconfig-1.9-2.1
symlinks-1.2-24.2.2
rsh-0.17-38.el5
rdist-6.1.5-44
libFS-1.0.0-3.1
xkeyboard-config-0.8-7.fc6
gnome-backgrounds-2.15.92-1.fc6
fontconfig-2.4.1-7.el5
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
libgnomecanvas-2.14.0-4.1
dbus-python-0.70-7.el5
notification-daemon-0.3.5-9.el5
gettext-0.14.6-4.el5
nfs-utils-lib-1.0.8-7.2.z2
gail-1.9.2-1.fc6
gd-2.0.33-9.4.el5_1.1
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
python-numeric-23.7-2.2.2
passwd-0.73-1
vte-0.14.0-2.el5
foomatic-3.0.2-38.1.el5
PyXML-0.8.4-4
wget-1.10.2-7.el5
kernel-devel-2.6.18-92.1.22.el5
scrollkeeper-0.3.14-9.el5
lockdev-1.0.1-10
which-2.16-7
pcmciautils-014-5
launchmail-4.0.0-2.el5
gnome-user-docs-2.16.0-2.fc6
gnome-user-share-0.10-6.el5
mutt-1.4.2.2-3.0.2.el5
xorg-x11-fonts-base-7.1-2.1.el5
libgnomecups-0.2.2-8
irqbalance-0.55-10.el5
rng-utils-2.0-1.14.1.fc6
pam_ccreds-3-5
opal-2.2.2-1.1.0.1
vorbis-tools-1.1.1-3.el5
sox-12.18.1-1
gnome-doc-utils-0.8.0-2.fc6
libgpod-0.4.0-1.el5
xorg-x11-apps-7.1-4.0.1.el5
python-ldap-2.2.0-2.1
elinks-0.11.1-5.1.0.1.el5
nss_db-2.2-35.3
oddjob-0.27-9.el5
libbonoboui-2.16.0-1.fc6
xml-commons-1.3.02-0.b2.7jpp.10
joystick-1.2.15-20.2.2
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115
system-config-users-1.2.51-4.el5
gjdoc-0.7.7-12.el5
xsane-0.991-5.el5
xalan-j2-2.7.0-6jpp.1
libgnomeprintui22-2.12.1-6
libgsf-1.14.1-6.1
libwpd-0.8.7-3.el5
gnome-pilot-2.0.13-16
gnome-spell-1.0.7-3.1
gimp-2.2.13-2.0.7.el5
xsane-gimp-0.991-5.el5
nautilus-2.16.2-7.el5
ImageMagick-6.2.8.0-4.el5_1.1
evolution-webcal-2.7.1-6
xorg-x11-fonts-misc-7.1-2.1.el5
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi-7.1-2.1.el5
gok-1.2.0-2.el5
gnome-python2-2.16.0-1.fc6
gnome-python2-desktop-2.16.0-2.el5
gnome-python2-gconf-2.16.0-1.fc6
gnome-python2-gnomeprint-2.16.0-2.el5
gnome-python2-gnomevfs-2.16.0-1.fc6
gnome-session-2.16.0-6.el5.centos
orca-1.0.0-5.el5
xorg-x11-drv-vesa-1.3.0-8.1.el5
system-config-display-1.0.48-2.el5
xorg-x11-drv-elographics-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-rendition-4.1.0-3.1
xorg-x11-drv-joystick-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-i128-1.2.0-4
xorg-x11-drv-aiptek-1.0.1-2
xorg-x11-drv-tseng-1.1.0-3.1
xorg-x11-drv-s3virge-1.9.1-2.1
xorg-x11-drv-s3-0.4.1-2.1
xorg-x11-drv-acecad-1.1.0-2.1
xorg-x11-drv-tdfx-1.2.1-3.1
xorg-x11-drv-sisusb-0.8.1-4.1
xorg-x11-drv-dynapro-1.1.0-2
xorg-x11-drv-cyrix-1.1.0-4
system-config-keyboard-1.2.11-1.el5
libwvstreams-4.2.2-2.1
gpg-pubkey-e8562897-459f07a4
libgcc-4.1.2-44.el5
bash-3.2-24.el5
ORBit2-2.14.3-5.el5
nss-3.12.2.0-4.el5.centos
freetype-2.2.1-20.el5_2
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
tcp_wrappers-7.6-40.6.el5
libconfuse-2.5-4.el5
net-snmp-5.3.2.2-5.el5
php-snmp-5.1.6-23.2.el5_3
zlib-devel-1.2.3-3
php-5.1.6-23.2.el5_3
elfutils-libs-0.137-3.el5
beecrypt-devel-4.1.2-10.1.1
elfutils-devel-0.137-3.el5
net-snmp-devel-5.3.2.2-5.el5
php-mysql-5.1.6-23.2.el5_3
freetype-devel-2.2.1-20.el5_2
xorg-x11-proto-devel-7.1-9.el5.centos
cairo-devel-1.2.4-5.el5
glib2-devel-2.12.3-4.el5_3.1
audit-libs-1.7.7-6.el5_3.3
kpartx-0.4.7-23.el5_3.4
cups-1.3.7-8.el5_3.4
pango-devel-1.14.9-5.el5.centos
kernel-headers-2.6.18-128.1.10.el5
libart_lgpl-devel-2.3.17-4
procps-3.2.7-11.1.el5
iproute-2.6.18-9.el5
ethtool-6-2.el5
glibc-headers-2.5-34
lcms-1.18-0.1.beta1.el5_3.2
cpp-4.1.2-44.el5
netpbm-progs-10.35-6.1.el5_3.1
enscript-1.6.4-4.1.1.el5_2
unzip-5.52-3.el5
traceroute-2.0.1-5.el5
mkisofs-2.01-10.7.el5
man-pages-2.39-12.el5
shadow-utils-4.0.17-14.el5
coreutils-5.97-19.el5
python-2.4.3-24.el5
util-linux-2.13-0.50.el5
newt-0.52.2-12.el5
gstreamer-plugins-base-0.10.20-3.0.1.el5_3
hwdata-0.213.11-1.el5
curl-7.15.5-2.1.el5_3.4
logrotate-3.7.4-9
usermode-gtk-1.88-3.el5.2
m2crypto-0.16-6.el5.3
SysVinit-2.86-15.el5
kbd-1.12-21.el5
lvm2-2.02.40-6.el5
dnsmasq-2.45-1.el5_2.1
planner-0.14.1-4.el5
ecryptfs-utils-56-8.el5
system-config-printer-0.7.32.10-1.el5
openssh-server-4.3p2-29.el5
acpid-1.0.4-7.el5
ccid-1.3.8-1.el5
samba-client-3.0.33-3.7.el5
gnupg-1.4.5-14
glx-utils-6.5.1-7.7.el5
nfs-utils-1.0.9-40.el5
vnc-server-4.1.2-14.el5_3.1
stunnel-4.15-2.el5.1
psacct-6.3.2-44.el5
kernel-devel-2.6.18-128.1.6.el5
dbus-1.1.2-12.el5
avahi-0.6.16-1.el5_2.1
policycoreutils-1.33.12-14.2.el5
selinux-policy-2.4.6-203.el5
system-config-network-1.3.99.12-1.el5
firstboot-tui-1.4.27.7-1.el5.centos
dhcdbd-2.2-2.el5
xorg-x11-drv-nv-2.1.12-3.el5
xorg-x11-drv-mutouch-1.1.0-3
nspluginwrapper-0.9.91.5-22.el5
bluez-utils-3.7-2.2.el5.centos
NetworkManager-gnome-0.7.0-4.el5_3
mailcap-2.1.23-1.fc6
atk-1.12.2-1.fc6
expat-1.95.8-8.2.1
libgpg-error-1.4-2
hesiod-3.1.0-8
speex-1.0.5-4.el5_1.1
checkpolicy-1.33.1-4.el5
libdrm-2.0.2-1.1
ncurses-5.5-24.20060715
libXrandr-1.1.1-3.1
gamin-0.1.7-8.el5
less-394-5.el5
libdmx-1.0.2-3.1
gpm-1.20.1-74.1
anacron-2.3-45.el5.centos
nano-1.3.12-1.1
ibmasm-3.0-9
dcraw-0.0.20060521-1.1
cyrus-sasl-plain-2.1.22-4
gnome-audio-2.0.0-3.1.1
cairo-1.2.4-5.el5
gtk2-2.10.4-20.el5
psmisc-22.2-6
libnotify-0.4.2-6.el5
apr-1.2.7-11
at-spi-1.7.11-3.el5
yum-metadata-parser-1.1.2-2.el5
cyrus-sasl-2.1.22-4
MAKEDEV-3.23-1.2
htmlview-4.0.0-2.el5
yp-tools-2.9-0.1
zenity-2.16.0-2.el5
setuptool-1.19.2-1.el5.centos
yum-updatesd-0.9-2.el5
notify-python-0.1.0-3.fc6
poppler-0.5.4-4.4.el5_1
pyxf86config-0.3.31-2.fc6
oddjob-libs-0.27-9.el5
libgnome-2.16.0-6.el5
jpackage-utils-1.7.3-1jpp.2.el5
guile-1.8.0-8.20060831cvs
system-config-soundcard-2.0.6-1.el5
sane-backends-1.0.18-5.el5
gucharmap-1.8.0-1.fc6
bsh-1.3.0-9jpp.1
gcalctool-5.8.25-1.el5
xorg-x11-xfs-1.0.2-4
sane-frontends-1.0.14-1.2.2
file-roller-2.16.0-2.fc6
krb5-auth-dialog-0.7-1
gnome-screensaver-2.16.1-8.el5
gnome-media-2.16.1-3.el5
gnome-python2-applet-2.16.0-2.el5
xorg-x11-drv-mouse-1.1.1-1.1
xorg-x11-drv-hyperpen-1.1.0-2
xorg-x11-drv-palmax-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-fbdev-0.3.0-2
xorg-x11-drv-microtouch-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-citron-2.2.0-1.1
xorg-x11-drv-siliconmotion-1.4.1-2.1
xorg-x11-drv-magictouch-1.0.0.5-2.1
glibc-2.5-34
libstdc++-4.1.2-44.el5
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
zip-2.31-2.el5
gstreamer-tools-0.10.20-3.el5
glibc-devel-2.5-34
tk-8.4.13-5.el5_1.1
nss-tools-3.12.2.0-4.el5.centos
patch-2.5.4-29.2.3.el5
desktop-backgrounds-basic-2.0-41.el5.centos
pam-0.99.6.2-4.el5
usermode-1.88-3.el5.2
gimp-print-4.2.7-22.2.el5
python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
mcstrans-0.2.11-3.el5
ppp-2.4.4-2.el5
pam_krb5-2.2.14-10
openssh-clients-4.3p2-29.el5
ipsec-tools-0.6.5-13.el5
gdm-2.16.0-47.el5.centos
tcpdump-3.9.4-14.el5
mlocate-0.15-1.el5.1
rpm-4.4.2.3-9.el5
xorg-x11-server-Xorg-1.1.1-48.52.el5
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-1.el5_2.1
xorg-x11-drv-mga-1.4.2-10.el5
evolution-connector-2.12.3-4.el5_2.1
tcpflow-0.21-1.2.el5.rf
imake-1.0.2-3
libtool-1.5.22-6.1
elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5
php-pdo-5.1.6-23.2.el5_3
strace-4.5.18-2.el5_3.3
libXrender-devel-0.9.1-3.1
pango-1.14.9-5.el5.centos
audit-libs-python-1.7.7-6.el5_3.3
firefox-3.0.10-1.el5.centos
libICE-1.0.1-2.1
cyrus-sasl-lib-2.1.22-4
libacl-2.2.39-3.el5
libraw1394-1.3.0-1.el5
wireless-tools-28-2.el5
pax-3.4-1.2.2
libdv-0.104-4.fc6.1
termcap-5.5-1.20060701.1
readline-5.1-1.1
libidn-0.6.5-1.1
libX11-1.0.3-9.el5
startup-notification-0.8-4.1
make-3.81-3.el5
libXv-1.0.1-4.1
xorg-x11-font-utils-7.1-2
festival-1.95-5.2.1
cdparanoia-libs-alpha9.8-27.2
jwhois-3.2.3-8.el5
talk-0.17-29.2.2
fbset-2.1-22
libgtop2-2.14.4-3.el5
finger-0.17-32.2.1.1
tree-1.5.0-4
brlapi-0.4.1-1.fc6.1
specspo-13-1.el5.centos
gnome-keyring-0.6.0-1.fc6
pygobject2-2.12.1-5.el5
net-tools-1.60-78.el5
opensp-1.5.2-4
pycairo-1.2.0-1.1
python-iniparse-0.2.3-4.el5
pygtk2-libglade-2.10.1-12.el5
sysklogd-1.4.1-44.el5
at-3.1.8-82.fc6
mtools-3.9.10-2.fc6
mkbootdisk-1.5.3-2.1
mdadm-2.6.4-1.el5
usbutils-0.71-2.1
gnome-icon-theme-2.16.0.1-4.el5
ghostscript-fonts-5.50-13.1.1
xorg-x11-xinit-1.0.2-15.el5
pcsc-lite-1.4.4-0.1.el5
coolkey-1.1.0-6.el5
gnome-desktop-2.16.0-1.el5.centos.1
gmp-4.1.4-10.el5
hal-cups-utils-0.6.2-5.2.el5
eel2-2.16.1-1.el5
gnome-vfs2-smb-2.16.2-4.el5
xorg-x11-fonts-100dpi-7.1-2.1.el5
xorg-x11-drv-evdev-1.0.0.5-3.el5
gnome-python2-extras-2.14.2-6.el5
alacarte-0.10.0-1.fc6
xorg-x11-drv-dmc-1.1.0-2
xorg-x11-drv-chips-1.1.1-2.1
xorg-x11-drv-jamstudio-1.1.0-1.1
xorg-x11-drv-cirrus-1.1.0-2.fc6
xorg-x11-drv-vga-4.1.0-2.1
xorg-x11-drv-glint-1.1.1-4.1
lrzsz-0.12.20-22.1
system-config-lvm-1.1.5-1.0.el5
popt-1.10.2.3-9.el5
libgcrypt-1.2.4-1.el5
libtiff-3.8.2-7.el5_2.2
binutils-2.17.50.0.6-9.el5
libvorbis-1.1.2-3.el5_1.2
centos-release-5-3.el5.centos.1
libicu-3.6-5.11.2
bzip2-1.0.3-4.el5_2
cpuspeed-1.2.1-5.el5
ftp-0.17-35.el5
e2fsprogs-libs-1.39-20.el5
alsa-lib-1.0.17-1.el5
mesa-libGLU-6.5.1-7.7.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-4.el5
paps-0.6.6-18.el5
dhclient-3.0.5-18.el5
xorg-x11-server-Xnest-1.1.1-48.52.el5
nss_ldap-253-17.el5
sabayon-apply-2.12.4-6.el5
smartmontools-5.38-2.el5
xterm-215-8.el5
alsa-utils-1.0.17-1.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.102
tcsh-6.14-14.el5
hal-0.5.8.1-38.el5
dbus-x11-1.1.2-12.el5
pm-utils-0.99.3-10.el5.centos
firstboot-1.4.27.7-1.el5.centos
gnome-power-manager-2.16.0-10.el5
evolution-2.12.3-8.el5_2.3
gpg-pubkey-6b8d79e6-3f49313d
postfix-2.3.3-2.1.el5_2
libsepol-devel-1.15.2-1.el5
rpm-devel-4.4.2.3-9.el5
libpng-devel-1.2.10-7.1.el5_3.2
libXext-devel-1.0.1-2.1
xulrunner-1.9.0.10-1.el5
sos-1.7-9.16.el5_3.5
perl-URI-1.35-3
Il giorno 11/mag/09, alle ore 22:34, William R. Lorenz (via Nabble) ha 
scritto:

> Hi Attilio,
>
> On Sun, 10 May 2009, attilio wrote:
>
> > Hi.
> > i had to compile rrdtool without mmap (version 1.2.30 and also 
> 1.3.7)
> >
> > ./configure --disable-mmap
> >
> > since update does not update round robin archives.
>
> I have a VMware ESX cluster I can try this out on later this week.  
> What
> are the specific steps that I can take to reproduce the problem? Is 
> the
> problem reproducible without disabling mmap? If so, I will produce 
> some
> packages specifically as a workaround to this problem, but let me 
> know.
>
> -- 
> William R. Lorenz
>
>
> > Guest:
> > CentOS release 5.3 (Final)
> > linux 2.6.18-128.1.10.el5 #1 SMP Thu May 7 10:39:21 EDT 2009 i686 
> i686 i386
> > GNU/Linux
> > VMwareTools-7302-143128
> >
> > Host:
> > Server 3.5.0 build-14312
> > 2.4.21-57.ELvmnix #1 Wed Jan 21 18:06:36 PST 2009 i686 i686 i386 
> GNU/Linux
> > VMware ESX
>
> _______________________________________________
> rrd-users mailing list
> rrd-users at ...
> https://lists.oetiker.ch/cgi-bin/listinfo/rrd-users
>
>
> This email is a reply to your post @ http://n2.nabble.com/mmap-io-ds-not-work-vmware-3.5-centos-5.3-tp2860501p2865290.html
> You can reply by email or by visting the link above.
>


-- 
View this message in context: http://n2.nabble.com/mmap-io-ds-not-work-vmware-3.5-centos-5.3-tp2860501p2865821.html
Sent from the RRDtool Users Mailinglist mailing list archive at Nabble.com.More information about the rrd-users mailing list