[mrtg] Re: Cant start Mrtg?

Koelstra, J. (Jan) JKoelstra at MINSZW.NL
Mon Feb 3 14:39:18 MET 2003


Mikael,

You do have ezwf in your config, change the background line to: 
Background[x.x.x.x]: #a0a0a0a
And everything should run OK.

Jan.

-----Original Message-----
From: Mikael Karmalm [mailto:skalman at cpf.nu] 
Sent: Monday, February 03, 2003 2:33 PM
To: mrtg at list.ee.ethz.ch
Subject: [mrtg] Cant start Mrtg?Hi!

I have problem starting Mrtg after i rebooted my RedHat 7.2 box. In the
log file I get [ezwf] but I dont have this in my mrtg.cfg file.

I try to start like this
./mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg.log

And this is what the log says

2003-02-03 14:23:35 -- Started mrtg
2003-02-03 14:23:35 -- WARNING: "Title[ezwf]" not specified 2003-02-03
14:23:35 -- WARNING: "MaxBytes[ezwf]" not specified 2003-02-03 14:23:35
-- WARNING: I can't find a "target[ezwf]" definition 2003-02-03 14:23:35
-- ERROR: Please fix the error(s) in your config file

This is my mrtg.cfg

WorkDir: /var/www/html/mrtg
RunAsDaemon:Yes
Interval:5


Target[x.x.x.x]: /x.x.x.x:abcd at x.x.x.x:
MaxBytes[x.x.x.x]: 250000
Title[x.x.x.x]: Traffic Analysis for x.x.x.x
PageTop[x.x.x.x]: <H1>Traffic Analysis for x.x.x.x</H1>
Options[x.x.x.x]:bits
Background[ezwf]: #a0a0a0a

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ministry of Social Affairs and Employment is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its receipt. 
This message shall not constitute any obligations.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list