[mrtg] Re: SNMP v3

Koelstra, J. (Jan) JKoelstra at MINSZW.NL
Mon Mar 14 13:26:59 MET 2005


SNMP v3 is not (yet) supported with MRTG.
In the archives there is this explanation http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg/msg28560.html

Jan.


-----Original Message-----
From: Anson Rinesmith [mailto:arinesmith at bigrivertelephone.com]
Sent: Friday, March 11, 2005 10:55 PM
To: Koelstra, J. (Jan); mrtg at list.ee.ethz.ch
Subject: RE: [mrtg] Re: SNMP v3


MRTG is only at 2.11.x

Try again?

> -----Original Message-----
> From: mrtg-bounce at list.ee.ethz.ch [mailto:mrtg-bounce at list.ee.ethz.ch]
> On Behalf Of Koelstra, J. (Jan)
> Sent: Friday, March 04, 2005 2:51 AM
> To: Anson Rinesmith; mrtg at list.ee.ethz.ch
> Subject: [mrtg] Re: SNMP v3
>
>
> Probably MRTG v3.0


_________________________________________________________

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van dit bericht te vernietigen.
_________________________________________________________

The ministry of Social Affairs and Employment is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its receipt.
This message shall not constitute any obligations.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.
_________________________________________________________

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://www.ee.ethz.ch/~slist/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list