[mrtg] Re: Wrong max speed

Koelstra, J. (Jan) JKoelstra at MINSZW.NL
Wed Jan 18 09:58:06 MET 2006


Pavel,

64bit counters do exist on most routers. To use them within MRTG you have to add :::::2 behind the IP-adress.
See http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/cfgmaker.html and http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg-reference.html and search for "version".

HTH,

Jan.


-----Original Message-----
From: mrtg-bounce at list.ee.ethz.ch [mailto:mrtg-bounce at list.ee.ethz.ch] On Behalf Of Pavel Ruzicka
Sent: Tuesday, January 17, 2006 7:04 PM
To: mrtg at list.ee.ethz.ch
Subject: [mrtg] Wrong max speed


We have Cisco router with 10Gbps interface and we have
wrong MAX SPEED 4295.0 Mbits/s.
I discovered, that this is probably overflowed 32bit counter: IF-MIB::ifSpeed.19 = Gauge32: 4294967295

Are there exists OID with 64 bit counter for ifSpeed?
If yes, it's possible to implement to a cfgmaker?

Best regards,

Pavel Ruzicka

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://lists.ee.ethz.ch/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://lists.ee.ethz.ch/lsg2.cgi


_________________________________________________________

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van dit bericht te vernietigen.
_________________________________________________________

The ministry of Social Affairs and Employment is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its receipt.
This message shall not constitute any obligations.

This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.
_________________________________________________________

--
Unsubscribe mailto:mrtg-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Archive   http://lists.ee.ethz.ch/mrtg
FAQ     http://faq.mrtg.org  Homepage   http://www.mrtg.org
WebAdmin  http://lists.ee.ethz.ch/lsg2.cgiMore information about the mrtg mailing list