[rrd-users] Re: rrdtool create start date/time

Serge Maandag serge.maandag at staff.zeelandnet.nl
Sat Mar 19 20:14:59 MET 2005


> What am I doing wrong ?
> 
> rrdtool create pdx_int.rrd --start='19970703 12:45' --step=.....
> ERROR: start time: unparsable trailing text: '...12:45'

Try: '12:45 07031997'

Serge.

-------------
Op de inhoud van dit e-mailbericht en de daaraan gehechte bijlagen is de inhoud van de volgende disclaimer van toepassing: http://www.zeelandnet.nl/disclaimer.php

--
Unsubscribe mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=unsubscribe
Help        mailto:rrd-users-request at list.ee.ethz.ch?subject=help
Archive     http://www.ee.ethz.ch/~slist/rrd-users
WebAdmin    http://www.ee.ethz.ch/~slist/lsg2.cgiMore information about the rrd-users mailing list